Møte i formatgruppen 29.11.2010 – saker og referat

Møtet i formatgruppen samlet hele 17 møtedeltakere. Mange saker ble tatt opp til diskusjon og beslutning