Her kan du laste ned siste versjon av e2b Fakturaformat

e2b Fakturaformat versjon 3.4.1 ble lansert 20.12.2011. I forhold til versjon 3.4 nestår endringen seg hovesakelig i MessageHeader er blitt korrigert for en feil. Denne endringen berører hovedsakelig bare vedlegg som sendes inne i xml-filen. Dokumentasjonen er også oppdatert i forhold til for eksempel presisering av beløpsfelter. e2b Fakturaformat versjon 3.4 ble lansert 21.12.2007. Det var kommet en mindre endring av formatet for å kunne håndtere mva beløp i en annen valuta enn selskapets valuta. Se endringslogg for detaljer.

 

Last ned versjon 3.4. og versjon 3.4.1 og versjon 3.4.1 v2

3.4.1 v2 har kun en endring i utfylling av felter i aktør elementet for leverandører i Meldingsbeskrivelsen - ikke i selve skjemaet. Dette er på grunn av at det har kommet endringer av bokføringsforskriften. Ordlyden i endringer er:

Dersom selger er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal også ordet « Foretaksregisteret » fremgå av salgsdokumentet, jf. foretaksregisterloven § 10-2.

e2b Fakturaformat versjon 3.4.1 implementasjonsguide e2b_Invoice_v3p41 v2.zip

e2b Fakturaformat versjon 3.4.1 XSD-filer e2b_Invoice_v3p41.zip

e2b Fakturaformat versjon 3.4.  e2b_Invoice_v3p4.zip

Tidligere versjoner finner dere her  e2b Tidligere versjoner

Brukere av formatet oppfordres også til å se nærmere på e2b Basis Profil som er en avgrensning og presisering av formatet. Basis Profil versjon 1.1 er kompatibel med versjon 3.4 av fakturaformatet.

For å komme i gang med XML kan det være greit å ha programvare for dette.
Vi benytter oss av XML Spy.

Mapping e2b og ehandel.no

Edisys har på vegne av DIFI gjort en mapping mellom e2b og ehandel.no formatene. Det er viktig at løsningen blir god for begge parter, så fint hvis dere tar dere tid til å se gjennom og gi tilbakemelding.

Her finner dere informasjon:Mapping mellom e2b og EHF