CarryDOX - ny løsning for elektronisk faktura

Det norske selskapet Doxylon AS har kommet med en ny standardisert programvare for automatisk og sikker sending, mottak og behandling av elektronisk faktura.